Tijdens de vakantietijd en voor die mensen die van plan zijn naar Frankrijk te gaan is hieronder een artikel te vinden waarmee u bij onze zuiderburen ongetwijfeld kunt scoren!

Het kaartspel Tarot wordt meestal  geassocieerd met het voorspellen van de toekomst en andere zaken waar ik me hier niet mee zal bemoeien. Tarot is echter ook een bekend Frans kaartspel wat ik heb leren spelen tijdens 2 1/2 jaar werken in Parijs. Mijn Franse collega's hebben het mij toen bijgebracht en ook tijdens latere vakanties heb ik dit spel nog weleens gespeeld. De spelregels zijn moeilijk te krijgen dus heb ik ze maar eens opgeschreven. Ik hoop dat u tijdens uw vakantie in Frankrijk een Tarot spel zult kopen en het eens wilt proberen. U wint er vast respect mee bij de Fransen.

U bent gewaarschuwd. Het is niet eenvoudig en in combinatie met de Franse taal een hele uitdaging. Aanbevolen wordt om er een goed glas wijn bij te drinken dan gaat het vanzelf ;-)
De Fransen vinden het belangrijker dat u probeert Frans te spreken dan dat u het daadwerkelijk spreekt. Het gaat om de intentie.

Anders kunt u altijd proberen om 'belote' te spelen wat redelijk lijkt op de Rotterdamse klaverjas variant.

TAROT

1. Inleiding

Dit bekende Franse kaartspel wordt met 3, 4 of 5 spelers gespeeld. Het lijkt een beetje op een combinatie van bridge voor wat betreft het bieden en klaverjassen ("belote" in het Frans) voor wat betreft het verdere spelverloop.

Het spel is zeer oud en de kaarten zijn anders dan de bekende 52 kaarten. Het zijn er nl. 78 in totaal.

 2. Kaarten in het spel

 Men kent de volgende kaarten:

           _ 1 t/m 10

          _ Valet (boer of jack)

          _ Cavalier(geen equivalent in het Nederlands, maar het best te vertalen met ruiter of knight)

          _ Reine (dame of queen)

          _ Roi (koning of king)

tarot1

 Bovenstaande kaarten kent men in de volgende kleuren:

           _ Carreau (ruiten)

          _ Pic (schoppen)

          _ Coeur (harten)

          _ Trèfle (klaver)

 

          _ trump : Naast deze gewone speelkaarten kent men nog 21 speciale troefkaarten (trump) met de nummers 1 t/m 21 waarbij de eerste kaart nr. 1 en de laatste kaart nr.  21 speciaal zijn.

          - excuse : Als laatste speciale kaart is er de "excuse" kaart, die men mag gebruiken om een beurt over te slaan. Deze kaart mag men houden als hij ingezet wordt en is veel punten waard, waarover straks meer.

 

tarot3

tarot4

 

 

 

 

 

 

          

 

 De troefkaaren (trump) 1 en 21 alsmede de "excuse" kaart worden ook wel de "Oudlers" genoemd. Hiervoor is geen regelrechte vertaling te vinden, maar Fransen gebruiken ook wel de uitdrukking "bout" voor deze drie kaarten, wat "einde" of "limiet" betekent.

tarot2

3. Puntenwaardering

Alle kaarten Carreau, Pic, Coeur en Trèfle van:

     _ 1 t/m 10 zijn         1/2 punt waard,    totaal 20

     _ Valets                          2 punten,             ,,       8

     _ Cavaliers                    3 punten,                ,,  12

     _ Reines                        4 punten en de      ,,  16

     _ Roi`s                           5 punten.                 ,,  20

 De Oudlers:

     _ trump 1, 21 en Excuse 5 punten,               ,,  15

 Alle trump kaarten van:

     _ 2 t/m 20              0 punten,                          ,,   0

    

Het totaal aantal punten komt hiermee op:       91 punten.

4. De spelers

Men kan Tarot met 3, 4 of 5 spelers spelen.

Indien er met 3 of 4 spelers gespeeld wordt, speelt iedere speler voor zich. De kaarten worden gelijkelijk verdeeld en de 6 overgebleven kaarten worden gedekt op tafel gelegd. Deze stock wordt  "chien" genoemd.

Met 5 spelers kan men met 3 tegen 2 of ook wel 4 tegen 1 spelen, waarbij 3 tegen 2 het meeste speelplezier geeft. Na het delen van de kaarten blijven er nu 3 over voor de chien.

5. Het bieden

Nu moet nog bepaald worden, wie er speelt en indien er met 5 spelers gespeeld wordt, wie met wie speelt. Hiervoor moet er geboden worden.

De eerste speler links van de deler begint met bieden of passen. Het rijtje gaat slechts één enkele maal rond en indien er geboden wordt, kan alleen een volgende speler in het rijtje nog overbieden.

De hoogste bieder (de uitdager) kan extra punten behalen (of uiteraard verliezen) met zijn bod.

De volgende biedingen zijn mogelijk:

     _ Petite               10 punten

     _ Pousse            20   ,,

     _ Garder             40   ,,

     _ Garde sans     80   ,,

     _ Garde contre 160   ,,

Bij het bieden speelt uiteraard de kwaliteit van de kaarten in de hand de belangrijkste rol. Echter ook de strategische rol van de chien kan meegenomen worden.

Bij het bieden van Petite, Pousse en Garder kan de uitdager aan het begin van het spel de chien verruilen met kaarten in de hand. De chien moet echter wel even aan de andere spelers getoond worden.

Bij het bieden van Garde sans blijft de chien echter dicht tot het einde van het spel, waarna de eventuele punten aan de uitdager toekomen.

Bij het bieden van Garde contra, blijft de chien eveneens dicht, maar worden alle eventuele punten aan de tegenspelers weggegeven.

6. De maat

Na het bieden, moet bij het spelen met 5 spelers (3 tegen 2) de partner bepaald worden. Hiervoor wordt er door de uitdager een kleur bepaald. In de eerste ronde mag deze kleur door geen enkele speler op tafel komen. In het vervolg van het spel kan de uitdager erachter komen wie zijn partner is omdat de maat bepaald wordt door de Roi met de gekozen kleur.

7. Het spelverloop

Het verdere spelverloop lijkt op klaverjassen. Er moet kleur bekend worden en men kan een slag overnemen met hogere kaarten van dezelfde kleur of een trump.

De enige uitzondering is de excuse kaart, die men mag tonen, daarmee een beurt overslaan en de kaart daarna zelf mag afleggen en behouden voor de punten.

8. De puntentelling

Men kan de punten tellen, zoals boven aangegeven is. Dit is echter nogal omslachtig, gezien de waarde van de trump kaarten en het grote aantal kaarten dat er in het spel zit. Een snellere methode is mogelijk door het combineren van kaarten. Hierbij wordt een kaart met punten gecombineerd geteld met een "kleintje" (de kaarten 1 t/m 10 en de trump kaarten 2 t/m 20) die geen waarde hebben.

Valets met kleine kaart       2 punten (8 totaal)

Cavalier met kleintje           3   ,,   (12)

Reine met kleintje               4   ,,   (16)

Roi met kleintje                    5   ,,   (20)

Oudler met kleintje             5   ,,   (15)

De resterende 40 kaarten worden gecombineerd en tellen per combinatie voor 1 punt (totaal 20 punten).

9. De winnaars

Wie heeft er gewonnen?

Dit hangt vooral af van het aantal oudlers, dat er behaald is. Het aantal punten dat behaald moet worden bedraagt met:

3 oudlers    36 punten

oudlers    41   ,,

1 oudler      51   ,,

0 oudlers    56   ,,

Het aantal behaalde punten wordt verminderd met het aantal te behalen punten als hierboven aangegeven is.

Indien er gewonnen is wordt het puntentotaal uitgerekend. Hiertoe wordt het hierboven uitgerekende verschil afgerond tot een veelvoud van 15, zoals bijv. 0, 15, 30, 45, etc., verrekend met het bedag wat aan de hoogte van het bieden verbonden is waarna dit aantal bij de verliezers wordt afgetrokken. De uitdager krijgt 2 maal het aantal en zijn maat 1 maal het aantal. Het totaal aantal van afgetrokken punten bij de verliezers en opgetelde punten bij de winnaars is dus nul.

Veel plezier.