04 - 12 - 2022
IJsvogel Oktober 2018 (Nel Appelmelk)
Artikelindex
Bezoekers teller vanaf de 16de december 2018
VandaagVandaag4
GisterenGisteren76
Deze weekDeze week584
Deze maandDeze maand302
Alle dagenAlle dagen121718
Taal/ Language/ Langue /Sprache

Paragraaf index

78 Hunekampspapiermolen in Zilven

Geschiedenis van de molen

De molen bij de Hunekamp, ook wel Hune-of Huinekampsmolen genoemd, is omstreeks 1665 gebouwd. Dit is mogelijk geworden omdat in die tijd de hooggelegen sprengen in Zilven zijn gegraven.

Speciaal aan de sprengenbeek is dat zij om en over een steile helling naar de papiermolen is geleid en dat er ter plekke van de molen een groot verval is.

In het pachtboek van Terhorst over de jaren 1666 tot 1673 wordt de molen als papiermolen vermeld en wel als "Huinekampse pampiermoelen”.

Na deze eerste periode wordt er rond 1679 - 1681 in opdracht van Alardt Hackfort nogal wat gegraven en vergraven wat tot diverse grote conflicten heeft geleid. Hackfort zegt "in erfpacht te hebben verkregen het recht van verschillende beekjes en wateren om die in de oude molenbeken te mogen leiden, en dat hij voor 10 of 11 jaren en ook in de afgelopen winter "een beekje in het veld van Silvolden had doen leiden in de oude molenbeek”.

Omstreeks 1679 is er een geschil tussen de papiermaker Hendrick Cornelis (het Slat) en de geërfden van Zilven omdat Cornelis een beek heeft aangelegd om het water van "de sylvese becke op syn papiermolen toe brengen”. Cornelis mag de beek blijven gebruiken maar moet er wel een verhoogde weg aanleggen, waar men met wagens over kan rijden. Ook moet hij een tweede brug naar de kant van het veen bouwen en ook nog "in dee rijtten” dijken leggen "bequam om oever te vaeren”. Dus nog meer wegen aanleggen in de bovengenoemde"rijtten”, dat is een stuk grond, dat vroeger met riet en struikgewas begroeid was. Kortom, er werd nogal wat gegraven in die periode.

Daarna krijgt Hackfort grote ruzie met ene Gijsbert Schimmelpenninck van der Oye, heer tot Hunderen. Dit loopt zodanig uit de hand dat in juni 1681 Gijsbert er met "gewapende ruiters of soldaten” en onder bescherming van deze kring lieden "de dammen of wallen van de nieuw gegraven beek” in Zilven doorsteken. Hackfort neemt de "begane geweldadigheid” niet en protesteert bij het Hof dat beslist dat Gijsbert Schimmelpenninck hiertoe niet gerechtigd was.

Op 3 december 1881 wordt de veiling aangekondigd van "de Hunenkampmolen vierbaksmolen met wrijfbak voor Baron Hackfort tot Ter Horst, gelegen te Loenen op de Veluwe, buurschap Zilven, bestaande in huis, molen, koeschuur, hangschuur, tnin-, bouwen grasgrond”, maar er is weinig animo voor de molen.

In 1894 begon A.J. Aarnink hier zijn wasserij, later bekend als Textielreiniging De Hunekamp BV,.

Het waterrad heeft aanvankelijk nog voor Aarninks bedrijf dienst gedaan. Het rad is aan de zijkanten dichtgemaakt en van een luik voorzien. Daardoor kon men er dan heet (zeep)water en wasgoed in doen. Het door beekwater aangedreven rad annex trommel was dan tevens 'wasmachine'. Het rad zorgde ook voor beweegkracht van een grote trekmangel in de fabriek. Het rad is echter niet lang meer in gebruik geweest.

In 1908 vroeg de weduwe A. Joh. Aarnink vergunning voor het "vermaken van hare hand waschinrichting in eene stoomwaschinrichting" door het plaatsen van een nieuw stenen gebouw naast de oude molen. De beweegkracht zou worden geleverd door een stoommachine van 10 PK met een stoomketel van 6 atm.

Toen de fabriek in 1919 afbrandde stond het rad al lange tijd onbenut en was het, met de molengoot, sterk vervallen. Na de herbouw van het bedrijf in 1920 is het dan ook weggebroken.

Rond 1968 ligt er de stoomwasserij "De Hunekamp”.

Alleen een gemetselde waterval herinnerde nog aan het verval.

waterval Hunekamp

Watervalletje in de beek bij de huidige wasserij "De Hunekamp".
Opname R. Hardonk 30 augustus 1949.

De beek heeft een aantal jaren drooggestaan maar in 1981 begon hij weer te stromen en liep het water over de waterval.. Kort daarna moest de waterval echter plaats maken voor een parkeerplaats en is toen helaas verdwenen.

Tegenwoordig zorgt het beekwater voor een waterpartij. Het bedrijf is echter niet meer actief in de wasserijindustrie. Wel is er inmiddels een klein waterrad aanwezig.


Geografische positie en bereikbaarheid

Het adres van de Hunekamp is Imbosweg 30 te Loenen. De bereikbaarheid van de molen is uitstekend maar aangezien zij als bedrijf ingericht is, is zij niet voor publiek toegankelijk.

 

GE De Hunekamp

De geografische positie van het molengebouw is 52° 6'21.94"N 6° 1'37.85"E

Beken atlas Veluwe loenen

 

uitsnede loenensebeek namen

Op de bovenstaande aangepaste kaarten van de Bekenatlas en de Provincie Gelderland staat de molen De Hunekamp met nummer 8 aangegeven.

Huidige situatie

Anno 2020 is De Hunekamp een bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve technologiebedrijven onder de naam Technocenter De Hunekamp.

Er is een klein waterrad aanwezig waarvoor het water soms uit de bodem moet worden opgepompt omdat de beek niet genoeg water levert.

Bouwgeschiedenis (evt. tijd en reden voor afbraak)

1665 De molen wordt gebouwd.
1666 - 1673 De molen wordt als papiermolen vermeld.
1679 - 1681 Graafwerk om en nabij de molen.
1881 Veiling van de vierbaksmolen met wrijfbak incl. huis, molen, koeschuur, hangschuur, tuin-, bouw- en grasgrond”, maar er is weinig animo voor de molen.
1894 Molen wordt nu wasserij. Het rad is niet lang meer in gebruik geweest.1908 Ombouw naar stoomwasinrichting. Er komt een nieuw stenen gebouw naast de oude molen.
1919 De fabriek brandt af. Het rad was al lange tijd onbenut en net als de molengoot, sterk vervallen.
1920 Herbouw fabriek. Het rad is dan weggebroken.
1968 Alleen een gemetselde waterval herinnerde nog aan het verval.
Hierna heeft de beek een tijd lang geen water gevoerd.
De beek heeft een aantal jaren drooggestaan maar in 1981 begon hij weer te stromen en liep het water over de waterval..
Kort daarna moest de waterval echter plaats maken voor een parkeerplaats en is toen helaas verdwenen.
Tegenwoordig zorgt het beekwater voor een waterpartij en is het bedrijf recent tot circa 2014 nog steeds actief geweest in de wasserij industrie.
Circa 2014 is de wasserij gestopt met haar activiteiten.
Het complex is nadien grondig verbouwd en wordt voor andere activiteiten gebruikt.
Wel is de buitenkant nog goed behouden.

Erfgoed ontwikkelings potentie

In 2014 is er een fietsroute ‘Loenen terugge in de tied’ van 19 kilometer ontwikkeld, die onder andere langs de Hunekamp voert.

Hunekamp coda bord

Informatiebord CODA over de Hunekamp

In 2016 is er een tjdelijke expositie geopend onder de titel “Historie van Loenen in de Hunekamp”. Er is door de organisatoren veel informatie verzameld en tentoongesteld.

Erfgoedstatus

Het pand staat vanwege zijn cultuurhistorische waarde en vanwege zijn markante dakconstructie op de monumentenlijst van de gemeente Apeldoorn.

Foto’s van oude en huidige situatie

 

Expositie Historie Loenen in De HunekampHunekampsmolen uit Loenense molenbeek.03a
De Hunekamp in vroeger jaren. Datum niet bekend.
Bron: Expositie Historie Loenen in De Hunekamp
De kinderen Aarnink, Koekkoek, Sanders, Schotman en Beekman bij het watervalletje bij de wasserij.
Bron 24 - Loenense Molenbeek / Martien Kobussen

 

De Hunekamp foto YdeVries.06J Geerdink Waterrad Hunekamp
De Hunekamp met molensteen in de tuin anno 2014 Foto Y. de VriesWaterrad De Hunekamp anno 2019. Foto J. Geerdink

 

8 Hunekamp 1

De Hunekamps molen in de Dalenk met rechts de overkluisde Loenense beek. Foto Henk Weltje - 2020


Don't have an account yet?Register Now!

Sign in to your account