04 - 12 - 2022
IJsvogel Oktober 2018 (Nel Appelmelk)
Artikelindex
Bezoekers teller vanaf de 16de december 2018
VandaagVandaag4
GisterenGisteren76
Deze weekDeze week584
Deze maandDeze maand302
Alle dagenAlle dagen121718
Taal/ Language/ Langue /Sprache

Paragraaf index

74 De papiermolen van Rutger Swarthoff achter de Horst gelegen

Geschiedenis van de molen

Rutger Swarthoff was naast zijn functie als onderscholtis van Loenen ook pachter van een van de watermolens in Loenen. Hij werd geacht de wet te handhaven en had een conflict met zijn latere pachtheer de katholiek Hackfort. De hervormden in Loenen wilden tegen de wens van Hackfort een lutherse schoolmeester. Swarthoff heeft toen omstreeks 1680 in het dorp een bijschool opgericht.

Het conflict met Hackfort was blijkbaar geen reden om zakelijk niet verder met elkaar om te gaan en 10 jaar later in 1690 wordt Rutger Swarthoff eigenaar en bewoner van een papiermolen achter het kasteel Terhorst. Er wordt gemeld dat deze in de omgeving van de kerk te Loenen ligt en recht van water heeft.

Misschien betrof het een der molens op het Slat, maar dat is niet zeker omdat Hackfort van die molens het waterrecht bezat en niet Swarthoff.

In 1713 is het waterrecht in elk geval wel in handen van Hackfort, want in zijn pachtboek wordt dan de opbrengst vermeld van "Ruetger Swaerthoefs muelen”.

Rutger Swarthoff moet voor die tijd zijn overleden want de pacht wordt betaald door Metien Swaerthoef, Rutgers vrouw Metje Janss.

Rutger Swarthoff is een tijdlang ook pachter van de Achterste Molen II geweest.

In 1715 is Philippus (Liepes) Swaerthoefs  de molenaar en heeft Liepes Swaerthoefs vrouw de pacht betaald. Er is blijkbaar een achterstand in de betaling, want later datzelfde jaar laat Hackfort de dan nog verschuldigde pacht bij Liepes aan huis halen. Het is niet Liepes zelf maar weer diens echtgenote die betaalt.

In 1716 komt Liepes Swarthoff echter zelf z’n schuld afdoen. Waar hij al die tijd is geweest is niet duidelijk.

Het verhaal van Swarthoff geeft wel aan hoe ingewikkeld de molensituatie rondom het kasteel ter Horst is geweest. We weten ook niet of het hier een papier- of korenmolen of zelfs een ander soort molen betrof.

 


Don't have an account yet?Register Now!

Sign in to your account