04 - 12 - 2022
IJsvogel Oktober 2018 (Nel Appelmelk)
Artikelindex
Bezoekers teller vanaf de 16de december 2018
VandaagVandaag6
GisterenGisteren76
Deze weekDeze week586
Deze maandDeze maand304
Alle dagenAlle dagen121720
Taal/ Language/ Langue /Sprache

Paragraaf index

3b De Zilvense korenmolen, later "Het Molenhuis”

 In 2014 is er door de gemeente Apeldoorn een bestemmingsplan vastgesteld waarin de molen uitgebreid werd behandeld.
Zie bron 7 : Bestemmingsplan: Eerbeekseweg 132 Loenen
De gegevens uit dat plan zijn hieronder grotendeels verwerkt.

Geschiedenis van de molen

De Zilvense Korenmolen wordt voor het eerst genoemd in 1583 en behoorde vanaf 1584 tot het eigendom van kasteel Ter Horst en was toendertijd een dwangmolen.
Bij de molen lag vroeger een grote wijer. In 1630 is de molen herbouwd en lag rechts van de beek.
In 1663 werden nieuwe sprengen gegraven. De molen had toen volgens Hardonk (bron 1) twee bovenslag raderen.


Geografische positie en bereikbaarheid

De geografische locatie is 52° 6'29.98"N 6° 1'54.78"O

GE zilvense korenmolen
De molen is goed te bereiken en aangezien het hier om een winkel gaat kan men er ook parkeren.

kaart1detail kaartOp de kaart van Hardonk is de molen niet aangegeven maar er zijn wel detailkaarten uit het bestemmingsplan aanwezig.

 

zilven 1832 kadasterluchtfoto 1950
Kadastrale kaart uit 1832. De molen is zuidelijk, aan de rechterkant. van de beek aangegeven.Luchtfoto uit 1950. De molen is met een rood kruisje aangegeven. Links van de molen het gebied waar waarschijnlijk de wijerd was gelegen.Huidige situatie

De huidige gesplitste bedrijfswoning Eerbeekseweg 130-132 is in 1958 gebouwd als onderdeel van een niet agrarisch bedrijfscomplex.
Het huidige bedrijfspand is nu als winkel in gebruik in o.a dierenartikelen, bodembedekking en artikelen voor de ruitersport.
Tegen het voormalige molengebouw is de bedrijfswoning eind 1958 aangebouwd.
De bedrijfswoning is in 1963 gesplitst in 2 bedrijfswoningen met voor elk deel een eigen adres.
Het gedeelte van de bedrijfswoning met adres Eerbeekseweg 132 is sinds een aantal jaren in gebruik als "burgerwoning zonder binding met het aangrenzende bedrijf en het andere deel met adres Eerbeekseweg 130 blijft als bedrijfswoning in gebruik.


Bouwgeschiedenis (evt. tijd en reden voor afbraak)

In 1904 werd Albertus Wilhelmus Kruitbosch eigenaar van de molen. In 1905 plaatste hij een petroleummotor als hulpkracht.
In 1913 brandde de molen af waarna deze weer opgebouwd werd ten behoeve van de meel- en graanhandel van de gebroeders Kruitbosch.
Herbouw vond plaats op de linkeroever, toen als onderslag molen met 2 maal gangen.
Een blauwe steen voor boekweit en een kunststeen voor rogge.
In 1954 werd he
t rad weggebroken en vervangen door een electromotor. De wijer werd dicht gegooid en tot weiland gemaakt.

Erfgoed ontwikkelings potentie

Het perceel bevindt zich niet binnen een natuurbeschermingsgebied op basis van de Natuurbeschermingswet, waardoor er geen sprake is van gebiedsbescherming.
Wel heeft de Loenense beek natuurlijke waarde en is de beek aangemerkt als water van hoogste ecologisch niveau.
De beek heeft daartoe ook een "dubbelbestemming" op de kaart gekregen.
De beek loopt via een duiker onder het perceel door.


De planlocatie is gelegen in een gebied dat is aangeduid met een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Aangezien het bestemmingsplan alleen voorziet in herbestemming van de bestaande (bedrijfs)woning, is er geen archeologisch onderzoek ter plaatse uitgevoerd.
Om de verwachte hoge archeologische waarden voor de toekomst te beschermen is er over de planlocatie een dubbelbestemming opgenomen, te weten Waarde - Archeologie hoog.


Erfgoedstatus

Onbekend.


Foto’s van oude en huidige situatie

 

Zilven VondelingDe resterende bebouwing van de Zilvense Korenmolen
Schilderij met waarschijnlijk de Zilvense korenmolen aan de rechterkant van de beek voordat hij in 1913 afbrandde: Afbeelding collectie JNJ Vondeling.De resterende bebouwing van de Zilvense Korenmolen - 2014

 


Zilvense Korenmolen

Deze luchtopname is afkomstig van een artikel over de molensituatie anno 2019. De opname zelf is waarschijnlijk ca. 1950 gemaakt. Bron foto regiobode online
Rechts op de foto hierboven de stroomopwaarts gelegen wijerd. De na de brand in 1913 opnieuw gebouwde molen is het hier getoonde vierkante gebouw. Zij ligt na 1913 op de andere (stroomafwaarts gezien de linker) oever van de beek. Op de plaats van de oude molen die op de foto aan de stroomafwaarts gezien de rechter oever van het vierkante gebouw lag (dus aan de andere kant van de beek) is na 1913 met de oude resten van de molen de hier zichtbare schuur gebouwd. Mogelijk staat het kleine huisje links-midden op de foto ook al op het schilderijtje hierboven uit de collectie Vondeling.

7 zilvense korenmolen 1

De Zilvense korenmolen is er niet meer maar tegenwoordig is er een bloemenhandel gevestigd. Foto Henk Weltje - 2020


Don't have an account yet?Register Now!

Sign in to your account