Paragraaf index

Note: Veel van wat er in dit artikel staat is nog incompleet en bevat ook nog spellingsfouten etc.

Ik wil u dan ook aanraden om de inhoud niet te letterlijk te nemen.

Uiteindelijk wordt er een boek van gemaakt dat wel goed geredigeerd is.

 

De Apeldoornse molenplaatsen in heden en verleden


Voorwoord


Na het voltooien van het boek “De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied” [bron 1] waarin 26 Apeldoornse sprengenbeken beschreven worden werd het tijd voor een nieuw onderzoek.

Tijdens het nadenken over een geschikt onderwerp werd mij gevraagd of ik mee wilde werken aan een inventarisatieproject van de Apeldoornse molenplaatsen.

In het verleden is er al veel onderzoek naar molens in onze streek uitgevoerd. Dat is door Reinier Hardonk [bron 2] en Herman Hagens [bron 3] en vele andere historici gedaan. Sinds hun publicaties zijn de meeste molenplaatsen echter verdwenen of in slechte staat van onderhoud. Gelukkig zijn er ook enkele prachtig gerestaureerd. Maar voor een goede omgang met het watermolenerfgoed in de gemeente Apeldoorn in het algemeen, is er eigenlijk te weinig inzicht in wat er allemaal was, hoe dat tot stand kwam, wat er nu nog is, en hoe dat er bij staat. Dit onderzoek / deze webpagina is opgezet om die lacune te vullen.

Dit artikel, dat misschien in een boekwerk zal resulteren, tracht de huidige situatie van de molenplaatsen te beschrijven en zo meer inzicht te geven.De gegevens in het artikel worden de komende tijd konstant aangevuld en verbeterd.
De index in dit artikel geeft aan welke molenplaatsen er al beschreven zijn.

Opgemerkt moet worden dat er ook molenplaatsen beschreven worden waar de bouw niet door kon gaan. Dat is met name voor een aantal volmolens het geval geweest. In deze versie van het artikel blijft dat zo. In een toekomstige versie zal het artikel meer per locatie dan per type molen georganiseerd worden.

De meeste watermolens in Apeldoorn hadden bovenslagsraderen maar waarschijnlijk waren enkele van hun voorgangers uitgerust met onderslagsraderen. Hieronder zijn een paar oude bouwtekeningen van de molens gegeven (Bron Gelders archief).

molen onderslagmolen bovenslag

Apeldoorn 25 juli 2018


Prev Next »