Paragraaf index


De Cloese naar Ugchelsebeek Koppelsprengen/Steenbeek

Vanaf de Cloese gaat de route verder naar de bron van de sprengenbeek ook  wel de Koppelsprengen genoemd. We volgen de Ugchelsebeek en beginnen bij de Winnemolen die onlangs is afgebroken om plaats te maken voor nieuwe apartementen. Nu is er een nieuw waterrad geplaatst. Iets verder op de GP Duuringlaan herinneren de straatnamen Wijer (opslagbekken voor de molen) en Roojan (een oude bedding van een verloren zijtak van de Uchelsebeek) aan de geschiedenis van de Winnemolen.
In 2009 heeft de heer A. Kerssen hierover een leuk stukje geschreven in het Ugchelse kerkblad De Bron:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe straatnamen in Ugchelen
Op het ‘t Beekveld, meer bekend als de Hokatex-lokatie,komen ter ontsluiting van de appartementen twee niet-doorgaande wegen:
Roojan, postcode 7315, lopende vanaf de G.P. Duuringlaan ca 92 m. in westelijke richting, langs de appartementen Lelie en Lis.
Wijer, postcode 7313 lopende vanaf de G.P. Duuringlaan ca 60 m. in westelijke richting langs de appartementen Zwanebloem en Dotterbloem.

Roojan
In een zompig gebiedje gelegen in het westelijk deel van de woonwijk De Cloese, lag eens de bron van een kleine spreng, die in 1792 al wordt beschreven als het “Rode Beekje”. Later is dit “Roojan” geworden en stroomde naar “De Winnemolens”.
Roojan is zeer waarschijnlijk afgeleid van het woord rodolm, dat volgens deskundigen ontstaat zodra het kleurloze ijzerrijke water in verbinding
komt met zuurstof en omgezet wordt in ijzerhydroxiden, die roodbruin van kleur zijn en neerslaan op de bodem.
Rodolmwater was niet geschikt voor de papierindustrie. Bij de “Winnemolens” werd het water wèl benut als extra aandrijfkracht voor het waterrad.
Door schotten werd het rodolmwater gescheiden van het schone water en apart naar het rad geleid.
Wanneer de Roojanspreng is dichtgemaakt, is niet bekend.

Het woonhuis op de hoek van De Cloese en G.P.Duuringlaan,waar laatstelijk Lex Quartel heeft gewoond, droeg jarenlang de naam “Roojan”.
Helaas is dit naambordje verwijderd.

Wijer
Een Wijer of Wierd was een kunstmatig meertje, een waterreservoir dat werd aangelegd iets hoger dan de watermolens, om te dienen als reserve of om het water te laten bezinken en te zuiveren. Dit laatste was vooral van belang bij de witpapiermolens.
Koren-en kopermolens hadden meer waterkracht nodig en bij het niet inwerking zijn werd het water “gespaard “ als reserve om later te gebruiken als extra aandrijfkracht. Bij de “Winnemolens”heeft ook een Wijer gelegen.
De namen Roojan en Wijer verwijzen naar een historie van watermolens, papierindustrie en de latere wasserijen die voor ons dorp Ugchelen heel belangrijk
zijn geweest.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na de A1 te hebben gekruist kan men kiezen tussen de route naar de Koppelsprengen (links) of men kan een zijtak van de beek naar de Cantharel volgen die de Steenbeek heet. Hiervoor steken we bij de Hamermolen de Hoenderloseweg over. Bij de Cantharel houdt deze route eigenlijk op. Als u wilt kunt u nog even, vanuit de Steenbeek, het uitstapje naar het landgoed "van der Hucht bos" achter de Cantharel vervolgen.