Paragraaf index


De Badhuisspreng en De parken

Over de Badhuisspreng heb ik een apart artikel geschreven over de ontstaansgeschiedenis, het heden en de toekomst.
In de index links kunt u het vinden.

We beginnen onze tocht bij de J.C. Wilslaan en vervolgen hem via de sprengkoppen hoek John. F. Kennedylaan via het sprengdal.
We maken een uitstapje naar het sprengenpark en daarna gaan we via de vijver van de Moeflonstraat langs de Sprengenweg verder richting Prof. Rontgenstraat.

Onderweg zien we het "vernieuwde" verwarmingsbekken langs de school. In de tegenwoordige situatie (linksonder) is gepoogd om het oude verwarmingsbekken een plaats te geven. Uiteraard is het niet zo groot geworden als het oude bekken en de originele functie is er uiteraard niet meer.

p12


Nog niet zo heel lang geleden stroomde er nog heel wat water door de Badhuisbeek.
Helaas is de situatie nu compleet verslechterd en staat de Badhuisbeek helemaal droog.p14 Zie foto rechts.


Vanaf de Badhuisspreng maken we een tocht langs het Oranjepark, Wilhelminapark, Verzetstrijderspark en het Prinsenpark. Prachtige fontijnen en watervogels zoals de reiger en de aalscholver. Een prachtig gebied om tot rust te komen en dat midden in de stad. Een vriend heeft in het "besloten" gedeelte van het Oranjepark, achter villa Helvetia 2 keer een ijsvogel gespot. Dus die zitten zelfs hier! Hieronder de fietsroute langs de Badhuisspreng en de parken.