Paragraaf index


Sprengen bij kasteel Cannenburch in Vaassen

Op 14 augustus 2013 heeft het Gelders Lanschap een sprengenbeek tocht georganizeerd bij de beken rondom Vaassen. De tocht begon bij kasteel Cannenburch, M. van Rossumplein 4 in Vaassen.waar we eerst in de kelders van het kasteel koffie en gebak kregen. Heel attent en leuk.
Daarna maakten we een lange fietstocht door de prachtige natuur in dit gebied.

We bezochten volgens de informatie die we vooraf kregen een voormalige schapenwasplaats, sporen van zeer oude bewoning en een bezoek aan de kwelgebieden van de Verloren Beek en de Smallertse Beek. Via de Tongerense Heide gingen we via het gehucht Gortel naar de Motketel waar we het begin verkenden van de belangrijkste Vaassense Beken.

Hieronder de informatie die bij de uitnodiging vermeld was.

In het buitengebied van Epe liggen de natuurgebieden Tongerense Heide, Tongerense Veen en Wisselse Veen. Het is afwisselend gebied met veel hoogteverschillen op de grens van de hoge droge Veluwe en lage natte gebieden rond Tongeren. Er lopen een aantal mooie beken.

In het begin van de 20e eeuw was het Wisselse Veen een van de laatste schatkamers van de Nederlandse wilde flora. Er groeiden planten als parnassia, vetblad, klokjesgentiaan en diverse orchideeënsoorten. Door ontginning en ontwatering ging veel van deze flora verloren.

Over de natuurontwikkeling is het volgende geschreven : Beheer door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) heeft een deel van die schat weten te behouden. In 1993 is begonnen met een natuurherstelproject. Er ontwikkelen zich nu weer veentjes, moerasjes en schone, kronkelende stroompjes met plantensoorten als zonnedauw, moeraswolfsklauw, blauwe zegge en Spaanse ruiter.

Verloren Beek
De beek die in het Wisselse Veen ontspringt wordt Verloren Beek genoemd. ‘Verloren’ omdat de beek te ver van de bewoonde wereld af lag. Het water werd daarom niet gebruikt voor de bewatering van akkers of als waswater. Hier is ook Gagel te vinden.

Cultuurland
Het water uit het Tongerense Veen werd wel intensief gebruikt. In het gebied liggen veel uitgegraven beekjes zoals de Paalbeek, Vlasbeek en Dorpse beek. Met het zuivere kwelwater werden weilanden bevloeid en molens aangedreven. Door het intensieve gebruik van het water werd het Tongerense Veen droger en veranderde het gebied in cultuurland met weilanden en hooilanden.

Verder hebben we de de Rode Beek en de Nieuwe Beek gezien.

Hieronder de kaart van de route en de foto's die tijdens de fietstocht gemaakt zijn. En hier kunt u de gps data laden voor uw gps apparaat indien u de route wilt fietsen.