Paragraaf index


Op 14 april 2016 heb ik, samen met een gids de heer A. die de omgeving erg goed kent, een wandeling door het Willemsbos gemaakt. De gids liet me de plekken zien waar de klapperstenen voor de vroeg middeleeuwse ijzerindustrie geoogst werden (Yzerkuele), alsmede verschillende leemkuilen en de Ruetbron. Ook zagen we sporen in het landschap waar wij beide geen verklaring voor hadden. Het leken wel oude sprengkoppen maar die waren in dit gebied niet bekend. Weer een raadsel dat opgelost dient te worden. Ook elders in het bos waren er merkwaardige "sloten" waar geen echte verklaring voor kon worden gegeven.
De wandeling was erg interessant  en zeker de moeite waard om nog vaak te gaan lopen.