Paragraaf index


Langs de Kayersbeek en de Zwaanspreng

In de buurt van de Winkewijert  ligt ook de oorsprong van de Kayersbeek. Er is achter het Columbia voetbalterrein een klein, bijna niet op te merken, paadje dat toegang tot deze beek geeft. Bij de Arnhemseweg komt de Kayersbeek samen met de Zwaanspreng. Deze laatste werd ook wel naar de Felua /Seminarie genoemd. De beek loopt tot de Arnhemseweg grotendeels ondergronds maar er zijn, na het verdwijnen van TNO uit dit gebied, plannen om hem weer helemaal bovengronds te krijgen als onderdeel van de woningbouwplannen. Via Malkander en de voormalige forelkwekerij komen de beide beken uiteindelijk uit in het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van de Matense wijk De Velden. De route gaat dan terug via de Kayersbeek. Misschien een goed idee om nu via de andere kant van de beken te lopen of te fietsen. Daarna terug via de "Vlaswiek" naar de Zwaanspreng. Het is een mooie route met veel vogels. De route langs de Zwaanspreng gaat door een prachtig loofbos. Vervolgens gaan we via een mooi breed bospad terug naar de oorsprong bij het Columbia-terrein langs de Winkewijert.