p1

We beginnen deze route langs de Orderbeek en de Beek in het Orderveen bij het kruispunt Jachtlaan, Eendrachtstraat en Ugchelseweg. We kijken uit op de snackbar en gaan het begin van de Jachtlaan in.

 
p2

Rechts van de weg zien we de gecombineerde Ugchelsebeek/Winkewijert.

 
p3

Bij de Europaweg aangekomen zien we het begin van de Grift. De reconstructie van dit deel van de sprengen maakte deel uit van het plan om de Eendrachtspreng te renoveren die hier op dit punt ook uitkomt. De Beek in het Orderveen komt hier ook uit en daarom begint de route langs de Beek in het Orderveen hier eigenlijk pas.

 
p4

Hier gaan we richting de Eendrachtspreng die een paar meter verder in de Beek in het Orderveen overgaat.

 
p5

We kijken schuin naar links waar de Beek in het Orderveen aan de overkant de overkluizing van de Europaweg zal ontspringen.

 
p6

Hier zijn we aan de overkant van de Europaweg en zien het begin van de Beek in het Orderveen.

 
p6a

We volgen de Europaweg een eindje en passeren het oude terrein van Favini. Rechts een oud huisje op een soort terp waarschijnlijk omdat het hier vanouds een erg drassig terrein was. Achter het huis zien we de dijk liggen waarchter de spreng zich moet bevinden. We kunnen het terrein niet betreden dus we moeten er een al slalommend omheen.

 
p6b

Achter de schapen is het dijkje verder te zien.

 
p6c

We gaan weer iets terug richting de Jachtlaan en gaan links het oude terrein van Favini op. Rechts van het bedrijventerrein ligt de spreng goed in het zicht.

 
p6d

Een eindje verder is de beek tussen de struiken ook nog te zien. Het terrein is niet goed toegankelijk en daarom ook niet goed bekend al zullen veel oud Favini medewerkers de loop van de Beek in het Orderveen en het gebruik van de papierindustrie van dit water goed kennen.

 
p6e

We kijken even terug. Het water is hier breed en erg helder. Een mooi plekje net achter Favini.

 
p6f

Hier gaat de Beek in het Orderveen verder maar we kunnen hem hier niet volgen dus gaan we maar even terug.

 
p6g

En kijken nog even naar de ingang van de voormalige laatste grote papierfabriek in Apeldoorn in deze omgeving. Er werd hier veel water verbruikt. Als het weer een beetje tegenzat was het erg vochtig in de omgeving door de vrijkomende stoom uit de fabriek. In Apeldoorn West was het soms niet mogelijk om de sterren te zien vanwege alle extra wolken.

 
p7

We gaan verder de Jachtlaan langs en slaan linksaf de Veenweg in. Dit is een doodlopend weggetje. We zien de dijk weer waarin zich de Beek in het Orderveen zich bevindt. Een rustig landelijk plekje. We lopen door tot aan het einde van de weg waar de weg in een zandpad overgaat.

 
p8

Rechts van de weg loopt het spoor van Apeldoorn naar Amersfoort. Net naast het pad ligt nog een oud werkspoor te vergaan.

 
p9

Hier zijn de oude rails nog net te zien onder de wildernis.

 
p10

Helemaal aan het eind van het pad ligt een klein weilandje. De eigenaar was er net bezig en ik mocht erdoor en aan de andere kant van het weiland de Beek in het Orderveen fotograferen. Hier is hij dan weer.

 
p11

Als we dan weer naar rechts kijken zien we de Orderbeek nog net onder de spoorlijn verdwijnen. Daarom gaan we maar weer terug na afscheid van de vriendelijke man van het weilandje te hebben genomen. We gaan de Veenweg weer uit en dan linksaf het spoor over waar we direct linksaf slaan de Johannes Bosboomstraat in.

 
p12

De Johannes Bosboomstraat gaat bij een flauwe bocht naar links over in de Pieter de Hoochlaan. We blijven dicht bij de spoorlijn en zien de Beek in het Orderveen weer uit de overkluizing te voorschijn komen.

 
p13

We kijken even naar de plek waar de Beek in het Orderveen tevoorschijn komt en ...........

 
 
Powered by Phoca Gallery