Paragraaf index

 

Naschrift

Zoals bekend is, staat op de grote kaart in dit boek de ligging van de vroegere watermolens van Apeldoorn en Beekbergen aangegeven. De grote veranderingen, die zich echter na het gereedkomen van tekst en kaart in het centrum van Apeldoorn hebben voltrokken of in de nabije toekomst nog zullen plaats vinden, maken het uiterst moeilijk aan de hand van de kaart de standplaatsen van de eens in dit gebied gelegen molens te bepalen ten opzichte van het straks ontstane nieuwe stadsbeeld. Dit des te meer nu inmiddels ook de Grift geheel uit het centrum is verdwenen. Toch lijkt het gewenst de ligging van enkele in dit terrein gestaan hebbende watermolens bij benadering te plaatsen in de komende situatie.
Zo moet de ligging van de waterkorenmolen op de Grift, later molencomplex van Christiaan Geurts (kaart nr. 12 en 14), gezocht worden ten zuid-oosten van de Prins Willem-Alexanderlaan en wel aan het stukje weg, dat in de naam Christiaan Geurtsweg de herinnering aan deze bekende molenaar blijft bewaren. De standplaats van de papiermolen Tepelenberg (kaart nr. 15) is re vinden niet ver ten oosten van de Koning-Stadhouderlaan bij de hoek, die gevormd wordt door deze laan en de noord.zijde van de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort. De papiermolens van het Slop (kaart nr. 17) hebben gelegen aan de noordrand van de Prins Willem-Alexanderlaan, even ten westen van de kruising met de Koning-Stadhouderlaan.