Paragraaf index

De Veluwse Papiermolen

Dit artikel is gebaseerd op de gewijzigde herdruk - Arnhem - 1974 - van het boekwerk "De Veluwse Papiermolen" dat oorspronkelijk in 1961 is uitgegeven door het Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlands Openluchtmuseum” en geschreven door Drs. C. TH. Kokke.

afb voorblad
Omslag - Foto Nederlands Openluchtmuseum:
Detail van een schepvorm (natuurlijke grootte) met als watermerk: PRO PATRIA ENDRAGT MAAKT MAGT om een leeuw met zwaard, een in verschillende varianten door papierfabrikanten in het oosten en westen des lands gebruikt merk. De schepvorm werd in 1933 door de „Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten” aan het Nederlands Openluchtmuseum geschonken.Prev Next »