Paragraaf index


Inleiding.


Reinier Hardonk, de voormalige Apeldoornse stadshistoricus, heeft weinig gepubliceerd maar enorm veel archiefwerk verzet naar de geschiedenis van de Apeldoornse sprengen en de bijbehorende watermolens.
Zijn standaardwerk Koornmullenaers Pampiermaeckers en Coperslaghers is gepubliceerd in 1968 en geldt nog steeds als de belangrijkste bron voor veel onderzoekers.

Minder bekend is dat, voorafgaande aan zijn meesterwerk, hij in 1967 een bijzonder lang artikel heeft geschreven over de Apeldoornse watermolens in het "Gelders Molenboek”, Doetinchem.
Hardonk heeft er vanaf 1962 (5 jaar lang dus) aan gewerkt en is terzijde gestaan door zijn mentor J.D. Moerman.

Het artikel bevat veel bijzondere beschrijvingen en dient beschouwd te worden als een welkome aanvulling voor zijn boek.

Prev Next »