In deze artikelen wil ik informatie verzamelen die ik in mijn werkzame leven heb gebruikt bij het programmeren van luchtverkeers begeleiding systemen.