Paragraaf index

Het oude boekje van Herman te Loo (H.C.J. te Loo)  "Oud Apeldoorn in woord en beeld" uit 1932, waarin hij uitvoerig allerlei oude gebouwen in Apeldoorn beschrijft, is door mij ook op de website geplaatst . Wat me hierbij opviel was het jaar. In 1932 zijn ook de boekjes van Moerman en Kremer over de paleisleidingen uitgebracht. Er was nogal wat te doen in dat jaar over de geschiedenis van Apeldoorn.

Herman's vader was bakker op de hoek van de Sprengenweg en de Loolaan en dat verklaart wel waarom er veel verhalen over de Nieuwe Enk in dit boekje te vinden zijn. Voor mij persoonlijk ook erg leuk omdat ik vroeger boven radiozaak Olanda op de Badhuisweg (nu Beekpark) heb gewoond en het gebied ook goed ken.

Herman Christiaan Johannes te Loo, de zoon van de bakker Harmen Jan te Loo, was schilder en leefde van 8-06-1864 tot 18-06-1945. De tekeningen van zijn hand zijn vaak wel bekend maar de verhalen erbij meestal niet. Met deze digitale versie van zijn boekje uit 1932 poog ik om zijn nalatenschap meer bekendheid te geven. Hopelijk heeft u plezier bij het lezen van zijn verhalen en het bekijken van zijn mooie tekeningen..

hcjteloo portretHerman Christiaan Johannes te Loo (1864-1945) met vrouw Reintje Mulder (1869) en oudste zoon Herman Jan (1892).
Bron parkenbuurt.nl

 teloo portret

 Hier een schaarse foto van hem uit omstreeks 1938. Naast zijn werkzaamheden als schilder was hij ook voorzitter van de Christen Unie en lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Ook zat hij, als voorzitter, in diverse belangrijke comite's en stichtingen in Apeldoorn zoals het Koningin Wilhelminarusthuis (Soerenseweg 23) waarvan hij voorzitter was.

chu 1932

Bestuursfoto met diverse hotemetoten van de C.H.U in 1932. Te Loo zit rechtsonder aan tafel bij het servies.

badhuissprengLos van zijn boekje heeft hij diverse andere tekeningen gemaakt. In het archief van Reinier Hardonk vond ik de fraaie tekening van de situatie uit ca. 1890 van de plek waar het badhuis stond. De tekening laat de hoek van de Badhuisweg en de Sprengenweg (rechts) zien. Ik heb de afbeelding wel wat moeten oppimpen. Waar de originelen van de tekeningen van te Loo zijn gebleven is mij helaas niet bekend.

anklaarseweg

Ook heeft het CODA archief nog een fraaie tekening van een kerkje met pastorie te Noord-Apeldoorn, gebouwd in 1854.

julianaschool 1861

De eerste Christelijke school in Apeldoorn naar een schilderij van H.C.J. te Loo.
Deze school werd gebouwd bij een zandgat en kwam te liggen aan een toen nog naamloze zandweg, nu de Piet Joubertstraat.
De school begon op 1 mei 1861. Het eerste hoofd was M. Knijff. Later was dit de Julianaschool aan de Piet Joubertstraat 48. Nog later was de school aan de Loseweg.


konwilhelminarusthuis

Ook heeft te Loo deze fraaie tekening gemaakt van het Koningin Wilhelmina Rusthuis aan de Soerenseweg 23. Hij was voorzitter van dat rusthuis.

 

OUD-APELDOORN
in
WOORD EN BEELD
door
H. C. J. TE LOO


Premie-Uitgave van het Dagblad  Nieuwe Apeldoornse Courant Directeur : J.F. Wegener. -- 1932


Prev Next »