Paragraaf index

Verklaring over de hoogte van het Houtjeskamp

NB. Henk Weltje :

De schrijver van het bovenstaande stuk stelde hier "Dan bleek dat 't hele Houtjesveld anderhalf à twee meter hoger lag dan de er omheen lopende zandweg."

Hier is sprake van een "kamp". Een kamp is te vergelijken met een enk. Het verschil is dat aan een enk een aantal boerderijen of huizen stonden. Deze hadden het gemeenschappelijk gebruik over het gebied.
Een kamp heeft slechts een enkele boerderij. In dit geval is Houtjes de enige boer in zijn Houtjeskamp.

Er heerst een hardnekkig misverstand over de reden waarom enken en kampen hoger gelegen zijn dan het omringende land.

Dat het midden van de kamp hoger ligt dan de weg komt waarschijnlijk door het ploegen met een enkele ploegschaar zoals dat vroeger gebruikelijk was. Men begon in het midden van de kamp te ploegen en maakte dan cirkels naar buiten waarbij het land geleidelijk in de loop der jaren door de ploeg naar het midden werd verzet. Een bijkomend voordeel hiervan was dat het land daardoor goed afwaterde. Vaak ontstond dan ook een sloot om de kamp, die voor nog betere afwatering zorgdroeg. In latere tijden kon men de ploeg omzetten en kende men dit verschijnsel niet meer.
Veelal word verondersteld dat de kampen en enken zo hoog waren geworden vanwege het opwerpen van mest, vermengd met heideplaggen uit schaapskooien.
Dit zal wel iets hebben toegevoegd aan de verhoging van het landschap maar het is zeker niet de hoofdoorzaak.